Country:

NEOLUX ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kelt: 2018. szeptember

Jelen adatvédelmi nyilatkozat arról ad felvilágosítást, hogy a NEOLUX ezen weboldalának látogatásakor hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, milyen intézkedéseket teszünk az adatai védelme érdekében, illetve hogy mire jogosult a személyes adataira vonatkozóan.

Bevezetés

Az OSRAM számára fontos a személyes adatok védelme. Ebből kifolyólag az OSRAM az európai általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) rendelkezéseivel, valamint a személyes adatokra és az adatbiztonságra vonatkozó további alkalmazandó jogszabályokkal összhangban dolgozza fel az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet és az uniós tagállamok további nemzeti adatvédelmi jogszabályainak, illetve az egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében az adatkezelő:

Az OSRAM GmbH
Dr. Olaf Berlien, Ingo Bank és Dr. Stefan Kampmann képviseletében
Marcel-Breuer-Straße 6
D–80807 München
Németország

Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
E-mail: contact@osram.com
Weboldal: www.osram.com, www.osram.de
Kapcsolat – Adatvédelmi tisztviselő: privacy@osram.com

Egyes esetekben az adott leányvállalat egyedül vagy az OSRAM GmbH-val együtt is kezelhet adatot. A leányvállalatok a következő hivatkozáson érhetők el: https://www.osram.de/cb/services/tochtergesellschaften/index.jsp

2. Általános információk az adatkezelésről

Az OSRAM főszabály szerint csak akkor gyűjt és használ fel személyes adatokat, amennyiben az a weboldal működéséhez szükséges.

Amennyiben az érintett személy hozzájárulását adja a személyes adatainak feldolgozásához, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapul.

A személyes adatainak az Ön és az OSRAM között megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges kezelésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál jogalapul. Ez azokra az adatkezelési műveletekre is érvényes, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése az OSRAM-ra vonatkozó jogi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál jogalapul.

Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekének védelme teszi szükségessé a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szolgál jogalapul.

Amennyiben a kezelés az OSRAM vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, illetve ha az Ön adatvédelmi jogi érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem élvez elsőbbséget az OSRAM vagy a harmadik fél érdekeivel szemben, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál jogalapul.

Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a megőrzés célja nem áll fenn többé. Ezenfelül akkor is megőrizhetők az adatok, ha azt európai vagy nemzeti jogalkotó az OSRAM-ra vonatkozó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más előírásokban írja elő. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha egy adott szabványban előírt adatmegőrzési időszak lejár, kivéve, ha szerződéskötés vagy szerződésteljesítés miatt fennáll az adatok további megőrzésének szükségessége.

3. Adatkezelés a weboldalak látogatásakor

a) Adatgyűjtési kör

A weboldalaink minden egyes megnyitásakor automatikusan adatokat és információkat gyűjtünk a weboldalt megnyitó számítógép rendszeréről.

A következő adatokat gyűjtjük:

 • Információk a böngésző típusáról és annak verziójáról
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és ideje

Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a mi internetes oldalunkra kerül

Néhány weboldal a közösségimédia-hálózatokra vonatkozóan is tartalmaz parancsgombot. Ezek a parancsgombok nem minősülnek javaslatoknak vagy ajánlói linkeknek. A link csupán csak az adott közösségimédia-hálózatra vonatkozik, a felhasználói adatok továbbítása nélkül.

b) Az adatkezelés jogalapja

Az adatok (és a naplófájlok) átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

c) Az adatkezelés célja

A rendszernek azért szükséges átmenetileg megőriznie az IP-címet, hogy lehetővé tegye a weboldal megjelenését a felhasználó számítógépén. Ebben az esetben a látogatás idejére tárolni kell a felhasználó IP-címét.

A naplófájlokat a weboldal működőképességének biztosítása érdekében tároljuk. Az adatok továbbá a weboldal optimalizálását és a számítástechnikai rendszereink biztonságának garantálását is szolgálják. Ezzel kapcsolatban nem végzünk marketingcélú adatkiértékelést. E tekintetben az adatkezelésre vonatkozó jogos érdekeink jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál.

d) Az adatmegőrzés időtartama

Az adatokat töröljük, amint azok többé már nem szükségesek az adatgyűjtés céljának eléréséhez. Ez az adatok a weboldal számára történő rendelkezésére bocsátásának esetében az adott weboldal látogatásának végét jelenti.

Amennyiben az adatok naplófájlokban kerülnek megőrzésre, a gyűjtött adatokat legkésőbb hét nap múlva töröljük. Ezeket az adatokat nem a felhasználó személyes adataival együtt őrizzük meg.

e) Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

A weboldal számára biztosított adatok gyűjtése és az adatok naplófájlokban való megőrzése elengedhetetlenül szükséges az internetes weboldal üzemeltetéséhez. Ebből kifolyólag a felhasználónak nincs lehetősége tiltakozni.

4. Kapcsolatfelvételi űrlap

a) Adatgyűjtési kör

A weboldalunkon rendelkezésre áll az elektronikus kapcsolatfelvételhez használható űrlap. Amennyiben a felhasználó él a kapcsolatfelvétel lehetőségével, a weboldal felületén megadott adatok a részünkre továbbításra kerülnek, és mi megőrizzük azokat. Az adatokat kizárólag a kommunikáció feldolgozásához használjuk fel. Az adatait nem adjuk át harmadik félnek.

A következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail-cím
 • Vezetéknév, keresztnév
 • Cégnév
 • Telefonszám
 • Az üzenet tárgya és tartalma

Az adatok feldolgozásához hozzájárulását kérjük, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk.

b) Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben rendelkezünk a felhasználó hozzájárulásával, az adatkezelés jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál.

Az e-mailen keresztül küldött adatok feldolgozásának jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál Amennyiben az e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel szerződéskötésre irányul, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

c) Az adatkezelés célja

A beviteli felületről gyűjtött személyes adatok kezelése egyedül a velünk való kapcsolat felvételére szolgál. Amennyiben e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor is fennáll az adatkezelésre vonatkozó szükséges jogos érdek megléte.

A további kezelt személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák az űrlappal való visszaélést, illetve hogy biztosítsák számítástechnikai rendszereink biztonságát.

d) Az adatmegőrzés időtartama

Az adatokat töröljük, amint azok többé már nem szükségesek az adatgyűjtés céljának eléréséhez. Ez általában a kommunikáció végét jelenti. Akkor van vége a kommunikációnak, ha a körülményekből az állapítható meg, hogy az adott ügyet véglegesen tisztázták.

e) Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Felhasználóként bármikor lehetősége van a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. Vegye fel velünk e-mailben a kapcsolatot, és bármikor tiltakozhat a személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben nem folytatható tovább a kommunikáció.

Ilyenkor minden személyes adatot törlünk, amelyet a kapcsolatfelvétel során megőriztünk.

5. Az Ön adatainak továbbítása

Amennyiben Ön beleegyezett, vagy amennyiben törvényesen a hatáskörünkben áll, a személyes adatait továbbítjuk szolgáltató (pl.: üzemeltetés, marketing, értékesítő partner) felé a fent megnevezett célokra.

Abban az esetben, ha a címzett székhelye olyan országban van, amely nem biztosít megfelelő adatvédelmet, az OSRAM intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megfelelő biztosítékot nyújtson az Ön személyes adatainak védelmére.

Amennyiben ilyen országoknak adjuk ki az adatait, csak akkor továbbítjuk azokat, ha az ország (i) az Európai Unió általános szerződési feltételeinek megfelelő szerződést kötött az OSRAM-mal, vagy ha (ii) a címzett székhelye az Egyesült Államokban van, és az rendelkezik az EU–USA adatvédelmi pajzs tanúsítványával.

6. Az Ön jogai

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor, Önre érvényesek a GDPR rendelkezései, valamint a következő jogok illetik meg Önt az adatkezelővel szemben:

a) Hozzáférési jog

Tájékoztatást kérhet az OSRAM-tól, hogy kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat.

Amennyiben történik efféle adatkezelés, a következő információkról kérhet tájékoztatást az adatkezelőtől:

 • a célok, amelyekre hivatkozva a személyes adatokat kezelik;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • a címzettek, ill. a címzettek kategóriái, akik számára közzétették vagy közzé fogják tenni az Önre vonatkozó személyes adatokat;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok megőrzésének tervezett időtartama, vagy amennyiben nincsenek erre vonatkozó konkrét adatok, az adattárolási idő meghatározásának kritériumai;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítési vagy törlési joga, az adatkezelő által végzett kezelés korlátozásának joga vagy a kezelés elleni tiltakozáshoz való jog;
 • panasztételhez való jog a felügyeleti hatóságnál;
 • minden rendelkezésre álló információ az adatok forrásáról, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik;
 • automatizált döntéshozatal alkalmazása, beleértve a profilozást, a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, és – legalább ezekben az esetekben – lényeges információk az alkalmazott logikára vonatkozóan, illetve az érintett személy ilyesfajta adatkezelésének jelentősége és várható következményei;
 • információ arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják-e, és hogy milyen intézkedéseket tettek ennek biztosítására a GDPR 46. cikke szerint.

A tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célú adatkezelés esetén a hozzáférési jog korlátozott lehet, amennyiben az valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komoly mértékben hátrányosan befolyásolná a kutatási vagy statisztikai célok megvalósítását, illetve amennyiben a kutatási és statisztikai célok teljesítéséhez szükségesek a korlátozások.

b) Helyesbítési jog

Jogosult az adatai helyesbítésére vagy kiegészítésére az OSRAM-mal szemben, amennyiben az Önre vonatkozó kezelt személyes adatok valótlanok vagy hiányosak. Az OSRAM köteles haladéktalanul helyesbíteni az adatait.

c) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A következő feltételek mellett kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását:

 • ha vitatja az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát, akkor az adatok kezelését csak korlátozva folytathatják az alatt az időszak alatt, amely az adatkezelő számára lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • ha az adatkezelés jogszerűtlen, és ha Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • ha az adatkezelőnek a kezeléshez nincs tovább szüksége a személyes adatokra, Önnek azonban azokra mégis szüksége van jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • ha kifogást emelt a kezelés ellen a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint, és ha még nincs bizonyosság arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő megalapozott indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben.
 • Amennyiben korlátozták az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, a megőrzésének kivételével csak az Ön jóváhagyásával vagy a jogi igények előterjesztéséből, érvényesítéséből vagy védelméből vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelméből vagy az Unió vagy más tagállam fontos közérdekéből kifolyólag szabad kezelni ezeket az adatokat.

Amennyiben a kezelést a fent megnevezett feltételek mellett korlátozták, az OSRAM tájékoztatja Önt, mielőtt a korlátozást feloldják.

d) Törléshez való jog

Kérheti az OSRAM-ot, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat azonnal törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Önre vonatkozó személyes adatok többé nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre gyűjtötték vagy más módon kezelték őket.
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatkezelésre.
 • A GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint kifogást emel a kezelés ellen, és nincsenek elsőbbséget élvező jogszerű okok az adatkezelésre, vagy kifogást emel a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint az adatkezelés ellen.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogszerűtlenül kezelték.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése szükséges az adatkezelőre vonatkozó uniós jog vagy nemzeti jog szerinti jogi kötelezettségvállalások teljesítéséhez.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat a GDPR 8. cikk (1) bekezdése (gyermek hozzájárulása) szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtötték.

e) Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az OSRAM közzétette az Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha az OSRAM a 4. pontban meghatározott feltételek alapján azok törlésére köteles, az OSRAM-nak a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségek szempontjából észszerűen elvárható lépéseket figyelembe véve tájékoztatnia kell a további kezelést végző adatkezelőt, miszerint Ön kérte, hogy a személyes adataira vonatkozóan minden linket töröljünk.

f) Törléshez való jog kivételei

Nem áll fenn a törléshez való joga, amennyiben az adatkezelés a következőkhöz szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdeki okokból a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pontja, illetve a 9. cikk (3) bekezdése szerint;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból a GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben az a) szakaszban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan hátráltatná ezt az adatkezelést, vagy
 • a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

g) Tájékoztatási jog

Amennyiben az OSRAM-mal szemben érvényesítette a kezelés helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására való jogát, minden olyan címzettel közölni fogjuk az Ön által kért helyesbítést, az adatok törlését vagy a kezelés korlátozását, akik számára közzétesszük az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ha ez aránytalanul nagy erőfeszítéssel járna. Kérésére tájékoztatást adunk Önnek a címzettről.

h) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Továbbá joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat az OSRAM-tól közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető. Más személyek szabadságát és jogait ez nem befolyásolhatja hátrányosan. Az adathordozhatósághoz való jog nem érvényes az olyan adatkezelőnek továbbított személyes adatok kezelésére, amely egy olyan feladat végrehajtásához szükséges, amely közérdekű vagy közhatalom gyakorlásának keretében végzett.

i) Tiltakozáshoz való jog

Jogában áll, hogy bármikor kifogást emeljen az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével szemben, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerint történik; ez érvényes az ezen a jogszabályon alapuló profilozásra is.

Ezt követően az OSRAM nem kezeli többé az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okok igazolják az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érveivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy ha a kezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, joga van, hogy bármikor kifogást emeljen az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ez érvényes a profilozásra is, amennyiben az efféle közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos.

Amennyiben Ön megtagadja a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelést, az Önre vonatkozó adatok e célból többé nem kezelhetők.

Jogosult megtagadni az Önre vonatkozó adatok GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerinti, tudományos vagy történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból történő kezelését.

A tiltakozáshoz való jog korlátozott lehet, amennyiben az valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komoly mértékben hátrányosan befolyásolná a kutatási vagy statisztikai célok megvalósítását, illetve amennyiben a kutatási és statisztikai célok teljesítéséhez szükségesek a korlátozások.

j) Adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozat visszavonására való jog

Jogában áll, hogy az adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozatát bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonásával nem sérül a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűsége.

k) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilozást

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilozást is – alapuló döntések hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt. Ez nem érvényes, amennyiben a döntés:

 • az Ön és az adatkezelő között szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy nemzeti jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásával valósul meg.

Az (1) és (3) esetre vonatkozóan az OSRAM megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Amennyiben ezek a döntések a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti, a személyes adatok különleges kategóriáinak alkalmazásán alapszik, a fenti kivételek kizárólag akkor érvényesek, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) vagy g) pontja érvényes, illetve ha megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok és a szabadság, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmére.

l) Panasztételhez való jog a felügyeleti hatóságnál

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A felügyeleti bíróság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszt benyújtó ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Az előbbiekben említett jogokkal kapcsolatban további információkat és magyarázatokat találhat az Európai Bizottság „A polgárokat megillető jogok” weboldalán

Utolsó módosítás: 2018. szeptember