Country:

Használati feltételek

OSRAM - Általános használati feltételek

1. Alkalmazási terület

1.1 Ezeknek az OSRAM GmbH és/vagy leányvállalatai ("OSRAM") által kínált internet oldalaknak a használata a tárgy a következő használati feltételeknek. Az OSRAM weboldal használatával, vagy ha külön bejelentkezés szükséges, a bejelentkezéssel Ön elfogadja a használati feltételeket.

1.2 Egyes esetekben, például termékek és/vagy szolgáltatások megszerzéshez külön kiegészítő feltételek kerülhetnek alkalmazásra („különleges feltételek“). Amennyiben a különleges feltételek a jelen használati feltételekkel ellentétesek lennének, akkor a különleges feltételek rendelkezései érvényesek.

2. Az OSRAM szolgáltatásai

2.1 Az OSRAM az OSRAM weboldalon meghatározott információkat és esetleg szoftverprogramokat bocsát Önnek rendelkezésre, adott esetben dokumentációval együtt, („szoftver“). Az OSRAM weboldalon rendelkezésre bocsátott információkra és szoftverprogramokra a jelen használati feltételek vonatkoznak.

2.2 Az OSRAM jogosult az OSRAM weboldal működtetését bármikor részben vagy teljesen leállítani.

3. Regisztráció és hozzáférés a jelszóval védett területekhez

3.1 Az OSRAM weboldal néhány részeaz üzleti forgalom biztonsága érdekében csak személyes regisztráció és jelszóval történő belépés után hozzáférhető. Az OSRAM különösen fenntartja a jogot arra, hogy az eddig szabadon hozzáférhető weboldalakra vonatkozóan is kötelező regisztrációt érvényesítsen.

3.2 Az OSRAM által végzett regisztráció kizárt.

3.3 Ha regisztrálni kíván, akkor köteles a regisztrációhoz valós adatokat megadni, és az adatok esetleges későbbi változását az OSRAM felé haladéktalanul közölni (ha kívánja: online). Ön gondoskodik arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím aktív legyen, és erre az e-mail címre küldött e-mailek Önnél beérkezzenek.

3.4 A sikeres regisztrációt követően kap egy felhasználói nevet és egy jelszót (együtt: felhasználói adatok). Az első alkalommal történő belépésnél az OSRAM által közölt jelszót egy csak Ön által ismertre kell változtatnia. A felhasználói adatok biztosítják Önnek, hogy adatait megtekintse, megváltoztassa, vagy hogy adott esetben az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását visszavonja vagy kiegészítse.

3.5 Ön köteles biztosítani, hogy felhasználói adatai harmadik fél részére ne legyenek hozzáférhetők, és felelős valamennyi, az Ön felhasználói adatával végzett megrendelésért és egyéb tevékenységért. Minden használat végén ki kell lépni a jelszóval védett területről. Amennyiben tudomására jut, hogy harmadik fél visszaél az Ön felhasználói adataival, köteles ezt az OSRAM felé azonnal írásban, esetleg már előzetesen egyszerű e-mailben jelezni. Az értesítés beérkezése után az OSRAM zárolja az ezekhez a felhasználói adatokhoz kapcsolódó jelszóval védett területet. A zárolás feloldása csak akkor lehetséges, ha kizárható a visszaélés folytatása, és Ön vagy külön kérte ezt az OSRAM-tól, vagy újra regisztrált.

3.6 Az OSRAM mindenkor jogosult arra, hogy a hozzáférési jogosultságot a hozzáférési adatok zárolásával visszavonja, indoklás nélkül, különösen ha Ön

 • a regisztrációnál valótlan adatokat adott meg,
 • a jelen használati feltételeket vagy a hozzáférési adatok kezelésével kapcsolatos gondossági kötelezettségét megszegte,
 • megsértette az alkalmazható jogot a hozzáférés vagy az OSRAM weboldalhoz való hozzáféréskor vagy annak használatakor, vagy
 • Az OSRAM weboldalt hosszabb időtartamon át nem használta.

3.7 Regisztrációjának törlését bármikor kérheti írásban amennyiben a törlést nem akadályozza folyamatban lévő szerződéses viszony lebonyolítása. Az OSRAM ebben az esetben törli az Ön felhasználói adatait, és az Ön valamennyi tárolt használati személyes adatát, amennyiben ezekre már nincs szükség.

4. Az OSRAM weboldalon közzétett információkhoz és szoftverekhez kapcsolódó szellemi tulajdon

4.1 Az OSRAM weboldalon közzétett információk, amelyekbe beletartoznak a szerkesztőségi anyagok, információs szövegek, szoftverek, dokumentációk, adatbankok, fotók, videó- és audioklipek, letöltések, illusztrációk, művészeti kialakítások és más grafikai elemek, anyagok, nevek, árujegyek és logók, az OSRAM vagy az OSRAM licenciaadója tulajdona, és ezek hazai és nemzetközi szerzői, adatbanki, márka- és/vagy más kereskedelmi oltalmi jog védelme alatt állnak. Ön ezeket a jogokat figyelembe veszi, különösen alfanumerikus jelöléseket, márkákat és szerzői jogi jelzéseket sem az információkról, a szoftverről, a dokumentációról, sem azok másolatairól nem távolítja el.

4.2 Ön az OSRAM weboldalon található információkat szisztematikusan nem töltheti le, nem sokszorosíthatja és/vagy nem terjesztheti.

4.3 Az OSRAM szó- és ábrás védjegy, más termékmárkák, ábrázolások és logók OSRAM termékeket azonosítanak, és az OSRAM vagy OSRAM licenciaadó védett márkái. Lehetséges, hogy a bejegyzések még nem történtek meg minden releváns országban. Ezeknek a márkáknak a használata csak az OSRAM GmbH kifejezett engedélyével megengedett. Az OSRAM név mint utalás használata például az ehhez a weboldalhoz kapcsolódáshoz megengedett. Az ilyen jellegű használthoz az OSRAM GmbH-t előzetesen értesíteni kell.

5. Az OSRAM weboldal közzétett információkhoz és az OSRAM weboldalon rendelkezésre bocsátott szoftverekhez kapcsolódó használati jogok

5.1 Az OSRAM nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható, és további licenciába nem adható jogot biztosít Önnek arra, hogy az OSRAM weboldalon található információkhoz és szoftverekhez hozzáférjen, és ezeket nem kereskedelmi célra felhasználja. A személyes és nem kereskedelmi célú felhasználáson túl az OSRAM weboldalon közzétett információkat az OSRAM GmbH kifejezett engedélye nélkül tilos módosítani, másolni, sokszorosítani, eladni, továbbadni, hirdetni, közzétenni, licenciába adni, feldolgozni, használni, kiegészíteni vagy más módon értékesíteni.

5.2 Az 5.1 alatt biztosított jogokon túl az OSRAM Önnek sem hallgatólagosan, sem más módon nem biztosít licenciát, vagy szabadalomhoz, márkához vagy egyéb kereskedelmi oltalomhoz fűződő jogot. Ezen túlmenően nem biztosít szerzői joghoz fűződő licenciát vagy jogot, vagy egyéb jogokat az OSRAM weboldalon közzétett információkra tekintettel.

6. Az OSRAM weboldalon rendelkezésre bocsátott szoftverekre vonatkozó kiegészítő használati feltételek

6.1 A jelen használati feltételek kiegészítéseként azOSRAM weboldalon rendelkezésre bocsátott szoftverekre esetlegesen vonatkozhatnak különleges feltételek és/vagy szoftverhasználati feltételek. Ellentmondás esetén a különleges feltételek és/vagy szoftverhasználati feltételek alkalmazandók a jelen használati feltételekkel szemben.

6.2 A szoftverprogramokat géppel olvasható nyomtatvány segítségével ingyenesen átengedjük Önnek. A forráskód kiadására vonatkozó jogigény csak olyan nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozóan érvényes, amelyek licencia rendelkezései, amelyek nyílt forráskódú szoftverek átadásakor előbbre valók a jelen használati feltételeknél, előírják a forráskód kiadását. Ebben az esetben az OSRAM a forráskódot költségtérítés ellenében bocsátja rendelkezésre.

6.3 Amennyiben kényszerítő jogi előírások nem engednek mást, Ön a szoftvereket és azok dokumentációit sem módosíthatja, fejtheti vagy fordíthatja vissza, és részeket sem vehet ki. A szoftverről biztonsági másolatot készíthet, ha ez a másolat a jelen felhasználási feltételeken alapuló jövőbeni használat biztosításához szükséges.

7. Az Ön OSRAM weboldal használata közbeni kötelességei

7.1 Az OSRAM weboldalon rendelkezésre bocsátott információk használatára a jelen használati feltételek , és esetleg alkalmazható különleges feltételek vonatkoznak.

7.2 Az OSRAM weboldal használata közben Önnek tilos:

 • személyeknek, különösen kiskorúaknak kárt okozni, vagy személyiségi jogokat sérteni;
 • használati viselkedésével a jelen használati feltételeket valamint esetleg alkalmazható különleges feltételeket megszegni;
 • használati viselkedésével a jó izlést sérteni;
 • kereskedelmi oltalmi és szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat sérteni;
 • vírussal, ún. trójaival fertőzött tartalmakat, vagy egyéb olyan programozásokat küldeni, amelyek a szoftvert károsíthatják vagy módosíthatják;
 • az OSRAM által használt szervert vagy hálózatot károsítani, deaktiválni, túlterhelni vagy más módon hátrányosan befolyásolni;
 • engedély nélkül olyan számlákhoz, számítógéprendszerekhez vagy hálózatokhoz hozzáférést szerezni, amelyek az OSRAM weboldalhoz kapcsolódnak;
 • olyan hiperlinkeket vagy tartalmakat megadni, menteni vagy küldeni, amelyre Ön nem jogosult, különösen, ha ezek a hiperlinkek vagy tartalmak megsértik a titoktartási kötelességet vagy jogellenesek; vagy
 • Hirdetést vagy kéretlen e-mailt (úgynevezett "spamet") vagy nem helytálló vírusra, hibás működésre vagy hasonlóra vonatkozó figyelmeztetést és hasonlót terjeszteni, vagy nyereményjátékban,hólabdás rendszerekben lánclevélben,piramisjátékban és hasonlókban való részvételre felszólítani.

7.3 Az OSRAM weboldal másolásos beillesztése nem megengedett.

7.4 Az OSRAM az OSRAM weboldalhoz a hozzáférést bármikor zárolhatja, különösen ha Ön a használati feltételekből eredő kötelességét megszegi.

8. Az OSRAM felelőssége

8.1 Az OSRAM az OSRAM weboldalon található „saját tartalmakért“ az általános törvények szerint felelős. Az OSRAM azonban nem vállal garanciát az OSRAM weboldalon található információk helyességéért és teljességéért. Ezektől a saját tartalmaktól meg kell különböztetni a hivatkozásokat („linkek“) , amelyek más által kínált már meglévő tartalmakra mutatnak. A hivatkozás révén az OSRAM ennyiben „idegen tartalmakat“ tart használatra készen. Ezek az idegen tartalmak az első belinkelésnél ellenőrzésre kerülnek, , hogy általuk nem keletkezik-e esetleg polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség. Azonban nem zárható ki, hogy a tartalmakat utólag módosítja a mindenkori tartalomkínáló. Az OSRAM nem ellenőrzi állandóan az OSRAM weboldalon található tartalmak olyan módosulásait, amelyek felelősséget alapozhatnak meg. Amennyiben úgy véli, hogy a belinkelt külső oldalak az érvényes jogi rendelkezéseket megszegik, vagy más nem odaillő tartamuk van, akkor ezt kérjük, hogy közölje velünk.

8.2 Az OSRAM törekszik arra, hogy az OSRAM weboldal folyamatosan elérhető legyen, és a közlések vagy a szoftverletöltések hibátlanul működjenek. Az internet és számítógéprendszerek jellemzői miatt azonban erre az OSRAM nem vállal garanciát. Főként az OSRAM weboldalhoz való hozzáférése szakadhat meg alkalmanként, vagy lehet korlátozott abban, hogy igazításokat vagy frissítéseket végezzen.

8.3 A kártérítési igényekért az OSRAM törvényi rendelkezések szerint (1) szándékosság és durva hanyagság, (2) az egészség, a test vagy élet veszélyeztetése, (3) szállítói vagy a jellemzőkre vonatkozó garanciák átvállalása miatt, (4) hiányosság rosszhiszemű elhallgatása, valamint (5) a termékfelelősségi törvény alapján támasztott igény esetén felel.

8.4 Amennyiben az OSRAM felróhatóan jelentősen megszegi szerződéses kötelességét, vagy Önt kártérítési igény illeti meg a teljesítés helyett, akkor a kártérítési igény a tipikusan bekövetkező, előre látható károkra korlátozódik. Jelentős szerződéses kötelesség ebben az értelemben az olyan kötelezettség, amely a megrendelő szerződéses azon jelentős jogi pozícióit védi, amelyeket számára a szerződésnek a tartalma és célja szerint biztosítania kell; továbbá olyan kötelezettség, amely teljesítése a szerződés előírásszerű végrehajtását egyáltalán lehetővé teszi, és amelynek betartásában a megrendelő rendszeresen bízhat (pl. a határidőre történő, megállapodott, ill. a specifikációban rögzített jellemzőkkel rendelkező szállítás, és ezeknek a termékeknek a megállapodott, ill. a termékleírásban rögzített célnak való megfelelősége. Egyebekben a velünk szembeni kártérítési igény (pl. kár- és költségtérítés) kizárt.

8.5 Az OSRAM weboldalon található információk tartalmazhatnak olyan specifikációkat vagy termékek olyan műszaki lehetőségeinek általános leírását, amelyeknek egyedi esetben (pl. termékmódosítások miatt) nem mindig kell meglenni. A termékek kívánt teljesítményjellemzőiről ezért egyedi esetben vásárláskor kell megállapodni.

9. Vírusok

Bár az OSRAM folyamatosan igyekszik az OSRAM weboldalt vírusmentesen tartani, az OSRAM nem garantálja a vírusmentességet. Az OSRAM weboldal használata és főként információk vagy szoftverek letöltése előtt asaját védelme, valamint a vírusok megakadályozása érdekében az OSRAM weboldalon, gondoskodnia kell a megfelelő és aktuális biztonsági berendezésekről és vírusszkennerekről.

10. Országspecifikus követelmények és kapcsolati információk

10.1 Az OSRAM weboldal egyes oldalainak üzemeltetője és felelőse az az OSRAM weboldal impresszumában megadott kapcsolati adatokkal rendelkező társaság (az OSRAM GmbH és/vagy leányvállalata(i)).

10.2 Az oldalak figyelembe veszik annak a mindenkori országnak a követelményeit, amelyben a felelős társaság székhelye található. Az OSRAM nem vállal felelősséget azért, hogy információk vagy szoftverek az OSRAM weboldalról az érintett országon kívül is lehívhatók vagy letölthetők. Ha az érintett országon kívüli használók hozzáférnek az OSRAM weboldalhoz, akkor ők kizárólag a mindenkori állam joga szerinti vonatkozó előírások alapján felelnek. Az OSRAM weboldalon található információkhoz és szoftverekhez való hozzáférés olyan országból, amelyekben ez a hozzáférés jogellenes, nem megengedett. Ebben az esetben és ha a használó üzleti kapcsolatba kíván lépni az OSRAM-mal, a használónak a mindenkori országban az OSRAM-képviselettel kell felvennie a kapcsolatot.

11. Exportellenőrzés

Meghatározott információk vagy szoftverek exportjára - pl. jellege vagy felhasználási célja vagy végfelhasználás alapján - engedélyezési kötelezettség érvényes. A használónak az információkra vagy szoftverekre vonatkozó kiviteli előírásokat, különösen az EU-ét, ill. az EU-tagállamokét és az USA-ét be kell tartani. Amennyiben ide vonatkozik, az OSRAM információkat és szoftvereket az engedélyezési kötelezettségre tekintettel a német és EU-kiviteli lista és az US-Commerce Control List szerinti jelöli.

12. Adatvédelem

A személyes adatok, amelyeket ezen a weboldalon keresztül vagy ezzel kapcsolatban rendelkezésre bocsátottak vagy rögzítettek, csak az adatvédelmi jogi rendelkezések és az OSRAM adatvédelmi irányelve szerint használhatók fel. A jelen használati feltételekre a weboldalon közzétett adatvédelmi elvérvényes.

13. A használati feltételek módosításai

13.1 Az OSRAM fenntartja a jogot, hogy a használati feltételeket vagy a különleges feltételeket bármikor módosítja. Az OSRAM weboldal Ön által történő használatára azok a használati feltételek vagy különleges feltételek érvényesek, amelyek az OSRAM weboldal Ön által történő használatakor érvényesek.

13.2 Amennyiben ezeknek a használati feltételeknek vagy a különleges feltételeknek egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

14. Külön megállapodás, alkalmazható jog és bírósági illetékesség

14.1 Az ezekkel a használati feltételekkel kapcsolatos külön megállapodás írásos formában érvényes.

14.2 Német jog érvényes az ENSZ adásvételi jog (CISG) kizárása mellet. Az illetékes bíróság, ha Ön a kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedő, München.

14.3 Az OSRAM weboldalon vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák esetén az 524/2013 sz. európai bizottsági rendelet szerint Önnek lehetősége van az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott plattform egyikét online vita rendezésre használni, amelyet a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen ér el. Ott benyújthatja panaszát, és egy független a vita rendezési hellyel feldolgoztathatja

Verzió 2017